sugillo

sugillo
suggillo (sugi-), 1, beat black and blue, L. 18:5.*

English-Latin new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • suggillation — Obsolete term for a bruise or livedo. SEE ALSO: contusion. [L. sugillo, pp. atus, to beat black and blue] postmortem s. SYN: postmortem livedo. * * * sug·gil·la·tion .sə(g) jə lā shən n …   Medical dictionary

  • ԹԱԽԱՆՁԵՄ — (եցի.) NBH 1 0792 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c ն. ἑνοχλέω turbo, molestus sum, perturbo, molestiam creo ὐπωπιάζω sugillo Նեղել եւ աշխատ առնել՝ ժտելով. ստիպել. ձանձրացուցանել. ... *Պատմեաց նմա, քանզի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”